Ljustorpsbladet

Ljustorps populäraste tidning !
Årg 22


Startsida

Aktuellt nummer
Gamla nummer
Utgivningsplan
Prenumerationer
Annonser
Våra annonsörer
Artiklar uppdateras ej längre

Vill du annonsera hos oss!

Vår tidningen ges ut 900 exemplar 6 gånger per år. Den delas ut gratis till alla hushåll i Ljustorp socken, Lögdö, Stavreviken och skickas till ca 100 prenumeranter plus institutioner och annonsörer. Den trycks i svart/vitt och görs i A4 storlek.

Tidningen är mycket läst och ligger ofta framme på bordet hos ljustorpsborna ända fram till nästa nummer kommer. Kontakta vår säljare Ulf Nilsson 070- 203 54 69 om du är intresserad. Du kan teckna både årsabonnemang och köpa enstaka annonser.

Ljustorp socken ekonomisk förening
Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se