Ljustorpsbladet

Ljustorps populäraste tidning !
Årg 22Startsida
Aktuellt nummer
Gamla nummer
Utgivningsplan
Prenumerationer
Annonser
Våra annonsörer

Artiklar uppdateras ej längre

Utgivningsplan 2016

Nummer
Stoppdatum
Utgivning
1
18/1
29/1
2
14/3
24/3
3
9/5
18/5
4
1/8
10/8
5
19/9
28/9
6
14/11
23/11

Här kan du ladda ner pdf fil med utgivningsdatum och övrig information

   

Ljustorp socken ekonomisk förening
Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se